OGNIWO
Aktualności
31.08.2013

Zakończenie projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO

Z dniem 31.08.2013 r. zakończyła się realizacja trwającego 2 lata i 8 miesięcy projektu „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO”. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu aktywizację społeczną i zawodową 40 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn) z terenu powiatu olkuskiego. (więcej…)

Aktualności
10.05.2013

Wyjazd integracyjny do Bałtowa

W dniu 6 maja pracownicy ZAZ Ogniwo pojechali na jednodniowy wyjazd integracyjny do Bałtowa, gdzie znajduje się Bałtowski Kompleks Turystyczny. (więcej…)

Aktualności
25.03.2013
Aktualności
05.08.2012

Nowi pracownicy ZAZ OGNIWO

Od lipca w ZAZ Ogniwo jest zatrudnionych 20 osób niepełno-
sprawnych.

(więcej…)

Aktualności
04.07.2012

Uczestnicy z nowymi kwalifikacjami

Z końcem czerwca br. wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych w zawodach: kucharz, pomoc kuchenna i kelner. (więcej…)

Z dniem 31.08.2013 r. zakończyła się realizacja trwającego 2 lata i 8 miesięcy projektu „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO”. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu aktywizację społeczną i zawodową 40 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn) z terenu powiatu olkuskiego.

W ramach projektu udział ukończyło 42 osoby (26 kobiet i 16 mężczyzn). Wszystkie osoby uczestniczyły w procesie coachingu oraz rehabilitacji ruchowej. Roczne szkolenie zawodowe w zakresie zawodu kucharz, pomoc kuchenna oraz kelner ukończyło 40 osób, a po zakończeniu  otrzymało certyfikaty ukończenia szkoleń. Uczestnicy ukończyli również dwa szkolenia w ramach projektu: długofalowe źródła finansowania PES oraz z zakresu pisania biznesplanu.

Najważniejszym wskaźnikiem jest uzyskanie zatrudnienia przez 38 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn), głównie w zakładzie aktywności zawodowej. Wszystkie działania w projekcie zmierzały do uruchomienia placówki, która zapewni długotrwałe zatrudnienie osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Do najważniejszych rezultatów należy zaadaptowanie budynku na potrzeby utworzenia zakładu aktywności zawodowej, w którym osoby niepełnosprawne mogą uczyć się zawodu oraz potem pracować. Projekt nie tylko pozwolił na uruchomienie placówki, ale również i jej długoletnie funkcjonowanie i zatrudnianie osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.