OGNIWO>O projekcie
Aktualności
31.08.2013

Zakończenie projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO

Z dniem 31.08.2013 r. zakończyła się realizacja trwającego 2 lata i 8 miesięcy projektu „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO”. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu aktywizację społeczną i zawodową 40 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn) z terenu powiatu olkuskiego. (więcej…)

Aktualności
10.05.2013

Wyjazd integracyjny do Bałtowa

W dniu 6 maja pracownicy ZAZ Ogniwo pojechali na jednodniowy wyjazd integracyjny do Bałtowa, gdzie znajduje się Bałtowski Kompleks Turystyczny. (więcej…)

Aktualności
25.03.2013
Aktualności
05.08.2012

Nowi pracownicy ZAZ OGNIWO

Od lipca w ZAZ Ogniwo jest zatrudnionych 20 osób niepełno-
sprawnych.

(więcej…)

Aktualności
04.07.2012

Uczestnicy z nowymi kwalifikacjami

Z końcem czerwca br. wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych w zawodach: kucharz, pomoc kuchenna i kelner. (więcej…)

O projekcie

28.01.2011

Projekt Zakład Aktywizacji Zawodowej „Ogniwo”

Projekt sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1

Realizator : Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz”

Czas realizacji : 1.01.2011 – 31.08.2013

Projekt swoimi działaniami obejmuje grupę osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która to ma największe problemy na rynku pracy. Osobom tym, a w szczególności z niepełnosprawnością umysłową i psychiczną chcemy zapewnić największe wsparcie w poszukiwaniu pracy, gdyż grupa ta jest niekorzystnie postrzegana przez pracodawców. Celem projektu jest uruchomienie Zakładu Aktywizacji Zawodowej  by zapewnić ciągłość i komplementarność działań skierowanych do grupy osób niepełnosprawnych w długim procesie aktywizacji zawodowej.

Zakład Aktywizacji Zawodowej jest jedyną możliwością odbycia „okresu przejściowego zatrudnienia”, niezbędnego do ich pełnej aktywizacji zawodowej.

Będzie placówką, która nie tylko będzie podejmować  działania edukacyjne i aktywizacyjne, ale również będzie podmiotem ekonomii społecznej, który będzie w przyszłości wytwarzać usługi i produkty pozwalające na częściowe wypracowywanie własnych dochodów. Jest to szansa osób niepełnosprawnych na pracę i możliwość pełnego przygotowania ich do wyjścia na otwarty rynek pracy.
Projekt wykorzystuje także aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i jednocześnie długo trwale bezrobotnych w oparciu o model pracy Trenerów Zatrudnienia Wspieranego. Trener poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie, przywraca swoim podopiecznym umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy, stosując przede wszystkim metodę couchingu.

 • Szkolenia  dla 40 ON z zakresu gastronomii:  kucharz, kelner, pomoc kuchenna.
  Szkolenia będą trwać 12 miesięcy i zakończą się egzaminem praktycznym.
  Podczas szkoleń uczestnicy przez 12 m-cy będą otrzymywać zasiłek szkoleniowy.
 • Coaching – objęcie procesem coachingu 40 ON przez Trenerów Zatrudnienia Wspieranego
 • Doradztwo zawodowe
 • Wsparcie psychologiczne
 • Rehabilitacja medyczna i opieka pielęgniarska dla 40 ON
 • 12 m-cy zatrudnienia dla 20 ON
 • Zapewnienie promocji produktów i usług dla ZAZ
 • Zaadaptowanie i wyposażenie budynku na potrzeby ZAZ- wymiana okien, CO, podłogi, pojazdy, parking, łazienki i kuchnia z całym zapleczem magazynowym, gabinet rehabilitacji i pielęgniarki